Workshops

Al Laboratori tèxtil es realitzen diferents monogràfics i classes de teixit. Us oferim:
En el Laboratorio textil se realizan diferentes monográficos y clases de tejidos. Os ofrecemos:

MONOGRÀFIC TEIXIT DIGITAL JACQUARD ·

MONOGRÁFICO TEJIDO DIGITAL JACQUARD

 

JORNADES DE COLOR I TINTS NATURALS ·

JORNADAS DE COLOR Y TINTES NATURALES

 

CLASSES TEIXIT BAIX LLIÇ ·

CLASES DE TEJIDO BAJO LIZO_MONOGRÀFIC | MONOGRÁFICO_
TEIXIT DIGITAL JACQUARD | TEJIDO DIGITAL JACQUARD

Estudiar diferents tipologies de teixits Jacquard, a partir de la teoria de teixits: degradats, dobles teles, etc. Realitzar tot el procés des del dibuix, la creació de lligaments, la posta en carta i teixir-lo.
Estudiar diferentes tipologías de tejidos Jacquard, a partir de la teoría de los tejidos: degradados, dobles telas, etc. Realizar todo el proceso desde el dibujo, la creación de ligamentos, la puesta en carta y tejerlo.

Properes dates | Próximas fechas:
Juliol | Julio / 22 · 23 · 24 del 2021
Horari: De 10h a 14h i de 15h a 19h

Material necessari: Ordinador portàtil (PC o MAC) amb el programa Photoshop i una memòria usb.
Material necesario: Ordenador portátil (PC o MAC) con el programa Photoshop y una memoria usb.

Els monogràfics estan destinats d’1 a 3 persones màxim.
Cada curs és flexible i s’adapta a l’experiència i l’interès dels participants.
Los monográficos están destinados de 1 a 3 personas máximo.
Cada curso es flexible y se adapta a la experiencia y al interés de los participantes.

+INFO I INSCRIPCION(E)S:
francescapinol.lab@gmail.com_JORNADES DE COLOR | JORNADAS DE COLOR_
TINTS NATURALS | TINTES NATURALES

Dues jornades d’investigació sobre el color i territori, per treballar les plantes tintòries de l’entorn creant una paleta de color amb la tonalitat pròpia de la zona. També es treballarà amb alguna planta forana per aconseguir tancar el cercle cromàtic.
Dos jornadas de investigación sobre el color y el territorio, para trabajar las plantas tintóreas del entorno creando una paleta de color con la tonalidad propia de la zona. También se trabajará con alguna planta foránea para conseguir cerrar el círculo cromático.

Noves dates properament | Nuevas fechas próximamente

Lloc: La Plana. Santa Maria d’Oló. (Bcn)
www.fundaciolaplana.org

MATERIAL I ALLOTJAMENT INCLÒS | MATERIAL Y ALOJAMIENTO INCLUIDO:
Portar llibreta i tovallola.
(Habitacions compartides. Inclou dinar, sopar i habitació per dissabte i esmorçar i dinar de diumenge)
Dirigit a totes les persones interessades amb la tintura natural i els materials tèxtils i amb ganes de gaudir
de la natura tot experimentant amb el color.
No inclou viatge fins La Plana.
Llevar libreta y toalla
(Habitaciones compartidas. Incluye comida, cena y habitación para el sábado y desayuno y comida del domingo).
Dirigido a todas las personas interesadas en la tintura natural y los materiales textiles y con ganas de disfrutar de la naturaleza experimentando con el color.
No incluye viaje hasta La Plana

+INFO I INSCRIPCION(E)S:
francescapinol.lab@gmail.com_CLASSES | CLASES_

TEIXIT DE BAIX LLIÇ | TEJIDO DE BAJO LIZO

Mòduls de 4 hores
·1h Teoria de disseny tèxtil
·3h Pràctiques al teler
A cada mòdul s’anirà treballant els lligaments fonamentals fins a arribar a crear i teixir el propi disseny.
Módulos de 4 horas
·1h Teoría del diseño textil
·3h Prácticas en el telar
En cada módulo se irán trabajando los ligamentos fundamentales hasta llegar a crear y tejer el propio diseño.

Dissabtes de 10h a 14h // Dates a convenir
Sábados de 10h a 14h // Fechas a convenir

Les classes estan destinats d’1 a 3 persones màxim.
Cada classe és flexible i s’adapta a l’experiència i l’interès dels participants.
Las clases están destinados de 1 a 3 personas máximo.
Cada clase es flexible y se adapta a la experiencia y al interés de los participantes.

+INFO I INSCRIPCION(E)S:
francescapinol.lab@gmail.com