Contacte

Francesca Piñol
Laboratori tèxtil

RUIZ DE PADRÓN 47
08026 Barcelona
francescapinol.lab@gmail.com