Exposició Artesania i Sostenibilitat

Tortosa, del 6 d’abril al 6 de maig
Lleida, del 7 de maig al 16 de juliol
Girona, del 19 de juliol al 9 de setembre
Tarragona, del 4 al 28 d’octubre